Szukaj na tym blogu

sobota, 9 października 2010

Przegląd Action (Blend SDK) w kontekście MVVM cz. 1

Dzisiaj chciałbym opisać akcje (Action) jakie znajdują się w Expression Blend w zakładce Assets -> Behaviors. Wiele z nich ułatwi wam życie pisząc aplikację Silverlight opartą o wzorzec projektowy MVVM.
Dla tych którzy nie posiadają Expression Blend, dostępne jest darmowe BlendSDK, które zawiera wszystkie funkcjonalności opisane poniżej. Link do Blend SDK -> LINK

CallMethodAction – Action, który pozwala na wywołanie dowolnej metody bezparametrowej na wskazanym obiekcie w momencie, gdy wystąpi zdarzenie na obiekcie źródłowym.
Poniżej przykład pokazujący jak wywołać metodę OnAddCommand() z ViewModel’u przy zmianie zaznaczonego elementu na kontrolce dataGrid.

MVVM: zachowanie te może posłużyć do wykonania logiki biznesowej interfejsu graficznego przy wystąpieniu odpowiedniego zdarzenia np. kontrolka DevExpress agDataGrid posiada metodę UnGroup(), która usówa wszystkie grupowania kolumn z grida. Podpinając to zachowanie do przycisku i ustawiając wyzwalacz na zdarzenie Click, możemy w całkiem zgrabny sposób wykorzystać powyższą metodę UnGroup() nie pisząc linijki kodu w CodeBehind naszego widoku.

UWAGA: Nie sugerujcie się możliwością bindowania MethodName ponieważ wskazanie metody spowoduje wystąpienie błędu. W MethodName należy wpisać nazwę metody jaką implementuje obiekt wskazany w TargetObject.


SketchFlow - nowy projekt


<sdk:DataGrid x:Name="dataGrid"
         ItemsSource="{Binding Customers}"
         AutoGenerateColumns="False">
 <i:Interaction.Triggers>
  <i:EventTrigger EventName="SelectionChanged">
   <ei:CallMethodAction TargetObject="{Binding Mode=OneWay}"
               MethodName="OnAddCommand" />
  </i:EventTrigger>
 </i:Interaction.Triggers>

ChangePropertyAction – Action, który pozwala na zmianę właściwości docelowego elementu w momencie wystąpienia zdarzenia na elemencie źródłowym.

MVVM: Na poniższym przykładzie pokazałem jak zmieniać wartości właściwości SelectedValue zawartej w ViewModel’u. Właściwość ta przechowuje aktualnie zaznaczony wiersz na kontrolce dataGrid.

UWAGA: Przy niektórych kombinacjach (np. Opacity) nie zawierzajcie w 100% Blend’owi i zerknijcie do pliku z XAML’em, ponieważ czasami źle zapisuje ustawione wartości i aplikacja się wywala (zamiast 0.55 ustawił wartość 0,55).


SketchFlow - nowy projekt


<sdk:DataGrid x:Name="dataGrid"
         ItemsSource="{Binding Customers}"
         AutoGenerateColumns="False">
 <i:Interaction.Triggers>
  <i:EventTrigger SourceObject="{Binding ElementName=dataGrid}"
                EventName="SelectionChanged"
                SourceName="dataGrid">
   <ei:ChangePropertyAction TargetObject="{Binding Mode=OneWay}"
                 PropertyName="SelectedValue"
                 TargetName="button"
                 Value="{Binding SelectedItem,            ElementName=dataGrid}">
   <ei:ChangePropertyAction.Ease>
   <BackEase EasingMode="EaseInOut"/>
   </ei:ChangePropertyAction.Ease>
   </ei:ChangePropertyAction>
  </i:EventTrigger>
 </i:Interaction.Triggers>

InvokeCommandAction – Action, który pozwala na uruchomienie komenty ICommand dla dowolnej kontrolki i na podstawie dowolnego zdarzenia.

MVVM: Moim zdaniem jest to jedna z najważniejszych Action patrząc pod kątem MVVM. Jak wiemy, Silverlight 4 wprowadził tzw. Commanding do podstaw frameworka (wcześniej można była skorzystać np. z Prism, który rozszerzał kontrolkę Button o możliwość korzystania z tej funkcjonalności). Niestety Commanding jest zaimplementowany tylko dla kontrolki Button (właściwości Commandi CommandParameter). Implementacja dla innych kontrolek oraz innych zdarzeń wymagała napisania odpowiednich Behaviors. InvokeCommandAction robi to z automatu i bez pisania nawet linijki kodu.

Poniższy przykład przedstawia wywołanie metody OnEditCommand(object obj) poprzez EditCommand typu ICommand wraz z przekazaniem do metody aktualnie zaznaczonego wiersza w dataGrid. Metoda jest wywoływana w momencie zaznaczenia wiersza w dataGrid.

Po zabawie z Reflectorem, zauważyłem, że posiadamy dwie opcje dowiązywania do ICommand:
1. Właściwość Command- związujemy się bezpośrednio z właściwością typu ICommand w naszym ViewModel'u,
2. Właściwość CommandName- związuje się do właściwości typu ICommand, wyszukując ją poprzez refleksję w skojarzonej z Action klasie.


SketchFlow - nowy projekt


<sdk:DataGrid x:Name="dataGrid"
         ItemsSource="{Binding Customers}"
         AutoGenerateColumns="False">
 <i:Interaction.Triggers>
  <i:EventTrigger EventName="SelectionChanged">
   <i:InvokeCommandAction Command="{Binding EditCommand, Mode=OneWay}"
                      CommandParameter="{Binding SelectedItem, ElementName=dataGrid}" />
  </i:EventTrigger>
 </i:Interaction.Triggers>

W kolejnej części opiszę pozostałe Actions:
• ControlStoryboardAction
• GoToStateAction
• HyperlinkAction
• PlaySoundAction
• RemoveElementAction
• SetDataStoreValueAction

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz